Mission 6

Важно! Информация относно това предизвикателство е публикувана на тази връзка.
Покажете, че сте разбрали как се променя светът в бъдеще и по какъв начин това влияе на нововъзникващите работни места. Задачата ви е да създадете кратко, оригинално описание на професия от 2050 година – работа, която все още не съществува днес.

Имате 3 възможности да изпълните задачата:

  1. Напишете тук кратко описание (до 500 думи).
  2. Изпратете ни линк към своя PowerPoint презентация (до 5 слайда), качена в SlideShare.
  3. Изпратете ни линк към свое видео (до 1 минута), качено в YouTube.

Можете да участвате в конкурса анонимно или като участник в конкурса
Капсула на времето „Професии на бъдещето“.
Ако решите да се включите в конкурса, вашето описание на професия от
бъдещето ще бъде публично, така че дайте най-доброто от себе си!

Участие в конкурса
Не желая да участвам в конкурсаПрочетох правилата, искам да участвам и съм над 18 (<a href= http://future-time-traveller.eu/wp-content/uploads/2019/06/Decleration-from-participant-BG.docx >кликнете тук</a>, за да изтеглите необходимата декларация за участие. Трябва да бъде подписана от вас и да бъде изпратена на следния имейл: Future.Job.Contest@gmail.comПрочетох правилата, искам да участвам И съм под 18 (<a href= http://future-time-traveller.eu/wp-content/uploads/2019/06/Decleration-from-participant-under-18-BG.docx >кликнете тук</a>, за да изтеглите необходимата декларация за участие И необходимата декларация за родителско съгласие. Декларацията за участие трябва да бъде подписана от вас. Необходимата декларация за родителско съгласие трябва да бъде подписан от вашия родител / попечител. Изпратете двете декларации на следния имейл: future.job.contest@gmail.com