Светът навлезе в нова ера – четвъртата индустриална революция.

Доклади като „Бъдещето на работните места“, Skills Panorama и други прогнози за пазара на труда разкриват мащаба на технологичното развитие, което съчетано със социално-икономическите и демографските тенденции, оказва огромно въздействието върху секторите, функциите на работното място, нивата на заетост и уменията.

Read More